Kocaeli Müze Müdürlüğü Su Altı Ekibi

Kerpe Su Altı

Kazı ve Araştırması

Türkiye'nin Karadeniz Kıyılarında Gerçekleştirilmiş İlk Su Altı Kazısı

Kerpe/Kandıra/Kocaeli

2020 yılında Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından başlatılmış Batı Karadeniz Kerpe ve Kefken Çevresi Sualtı Araştırması Karadeniz’de yapılacak çalışmalar için ön ayak olmuştur. Kerpe’de 2020 yılında başlatılan çalışmalar bölge tarihinin Kültürel zenginliğini gün yüzüne çıkartmıştır.

Türkiye'nin Karadeniz Kıyılarında Gerçekleştirilmiş İlk Su Altı Kazısı

Tarihçe

Kazı ve Araştırma

Ekip

Proje

Kazı ve Araştırma

KERPE SU ALTI KAZISI '21-23

2021 yılında Müze Müdürlüğü’ne bağlı Sualtı Araştırma Ekibi tarafından gerçekleştirilen Kerpe Sualtı Kazısı ise Türkiye’nin Karadeniz kıyılarında gerçekleştirilmiş `ilk su altı kazısı´ olarak tarihe geçmiştir.

2021 yılında yapılmış sualtı kazısı sayesinde alanda birçok farklı yüzyıla ait tarihi eserlere ulaşılmıştır. Bu eserlerin en erkeni MÖ 7. yüzyıla, en geçi ise MS 14. yüzyıla tarihlendirilmiş olup bu buluntular alanın Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz çevresinde yer alan birçok yerleşimle ticari bağının bulunduğunu kanıtlamaktadır.

2020 Sualtı Araştırması ve 2021 Sualtı Araştırması ve Kazısı ile bölgede başlayan sistematik bilimsel çalışmaların 2022 yılı ile beraber Kocaeli – İstanbul sınırında yer alan Kadırga Koyu ile Sakarya sınırında yer alan Babalı bölgesine (Kocaeli ilinin Karadeniz’e kıyı yapan tüm kesimleri) kadar olan geniş alan üzerinde yürütülmesi planlanmaktadır.

Karadeniz’in kıyı denizciliği açısından önemli bir noktasında yer alan Kocaeli’nin Kuzey kıyıları, sistemli bir şekilde araştırılması Bithynia Bölgesi’nin deniz ticaretindeki önemini gün yüzüne çıkaracaktır.

Böylelikle hem bölgenin sosyo – ekonomik ve siyasi tarihi aydınlanacak hem de farklı çalışma alanlarına istihdam yaratılmasını sağlanacaktır.

Bölgede oluşturulacak koruma alanları ve arkeopark gibi alanları ile yine istihdam artışı sağlanabilecek çalışma alanları oluşturulabilir.

Alandaki bilimsel – akademik çalışmalar bölgedeki gelecek çalışmalara örnek niteliği  oluşturacaktır. Bu sayede bölgedeki faaliyetler artacak, Akademik çevreler alana yönelecektir.

Ege ve Akdeniz’e nazaran denizel turizmin az olduğu alanlar için kültür turizmi ön plana çıkarılabilir, Alanlar turistik açıdan daha çekici hale getirilebilir.

Kocaeli’nin Karadeniz kıyılarında, günümüze dek sistemli bir şekilde yapılmış sualtı araştırma ve kazı çalışmaları bulunmamaktadır. Önerilen proje bu açıdan özgün niteliktedir. Ayrıca projenin oluşmasını sağlayan Arkeolojik veriler 2020 yılı Eylül ayında Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından, bölgede sistematik olarak yapılan ilk Sualtı Arkeolojik Araştırması kapsamında elde edilmiş olup, 2021 yılında gerçekleştirilen ve Türkiye’nin Karadeniz kıyılarında gerçekleşen ilk sualtı kazısı olan Kerpe Sualtı Kazısı ile desteklenmiştir.

Karadeniz’in Kocaeli kıyı şeridinde yapılan araştırmaların az oluşu nedeniyle bilimsel nitelikteki yayınlar yok denecek kadar azdır. Bu nedenle bu bölgeye ışık tutmak adına alandaki çalışmalar arttırılmalıdır.

2021 yılında Müze Müdürlüğü’ne bağlı Sualtı Araştırma Ekibi tarafından gerçekleştirilen Kerpe Sualtı Kazısı ise Türkiye’nin Karadeniz kıyılarında gerçekleştirilmiş `ilk su altı kazısı´ olarak tarihe geçmiştir.

2021 yılında yapılmış sualtı kazısı sayesinde alanda birçok farklı yüzyıla ait tarihi eserlere ulaşılmıştır. Bu eserlerin en erkeni MÖ 7. yüzyıla, en geçi ise MS 14. yüzyıla tarihlendirilmiş olup bu buluntular alanın Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz çevresinde yer alan birçok yerleşimle ticari bağının bulunduğunu kanıtlamaktadır.

2020 Sualtı Araştırması ve 2021 Sualtı Araştırması ve Kazısı ile bölgede başlayan sistematik bilimsel çalışmaların 2022 yılı ile beraber Kocaeli – İstanbul sınırında yer alan Kadırga Koyu ile Sakarya sınırında yer alan Babalı bölgesine (Kocaeli ilinin Karadeniz’e kıyı yapan tüm kesimleri) kadar olan geniş alan üzerinde yürütülmesi planlanmaktadır.

Karadeniz’in kıyı denizciliği açısından önemli bir noktasında yer alan Kocaeli’nin Kuzey kıyıları, sistemli bir şekilde araştırılması Bithynia Bölgesi’nin deniz ticaretindeki önemini gün yüzüne çıkaracaktır.

Böylelikle hem bölgenin sosyo – ekonomik ve siyasi tarihi aydınlanacak hem de farklı çalışma alanlarına istihdam yaratılmasını sağlanacaktır.

Bölgede oluşturulacak koruma alanları ve arkeopark gibi alanları ile yine istihdam artışı sağlanabilecek çalışma alanları oluşturulabilir.

Alandaki bilimsel – akademik çalışmalar bölgedeki gelecek çalışmalara örnek niteliği  oluşturacaktır. Bu sayede bölgedeki faaliyetler artacak, Akademik çevreler alana yönelecektir.

Ege ve Akdeniz’e nazaran denizel turizmin az olduğu alanlar için kültür turizmi ön plana çıkarılabilir, Alanlar turistik açıdan daha çekici hale getirilebilir.

Kocaeli’nin Karadeniz kıyılarında, günümüze dek sistemli bir şekilde yapılmış sualtı araştırma ve kazı çalışmaları bulunmamaktadır. Önerilen proje bu açıdan özgün niteliktedir. Ayrıca projenin oluşmasını sağlayan Arkeolojik veriler 2020 yılı Eylül ayında Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından, bölgede sistematik olarak yapılan ilk Sualtı Arkeolojik Araştırması kapsamında elde edilmiş olup, 2021 yılında gerçekleştirilen ve Türkiye’nin Karadeniz kıyılarında gerçekleşen ilk sualtı kazısı olan Kerpe Sualtı Kazısı ile desteklenmiştir.

Karadeniz’in Kocaeli kıyı şeridinde yapılan araştırmaların az oluşu nedeniyle bilimsel nitelikteki yayınlar yok denecek kadar azdır. Bu nedenle bu bölgeye ışık tutmak adına alandaki çalışmalar arttırılmalıdır.

0
Yıl
0 %
Taranan Alan
Basın

GALERİ

Kocaeli Kerpe Sualtı Kazısı

Türkiye'nin Karadeniz Kıyılarında Gerçekleştirilmiş İlk Su Altı Kazısı

Kerpe Su Altı Kazısı'21-23

Antik Kerpe

Tarihçe

Previous
Next
 • Antik ismi Kalpe olan ve geçmişi MÖ 5. yüzyıla kadar giden eski ve önem teşkil eden bir yerleşkedir. Karadeniz sahilinde doğal korunaklı bir liman olan Kerpe koyu 7. yüzyılda Miletli veya Megaralı kolonistlerce Karadeniz deniz ticaret yollarının kullanılması ve korunması amacıyla bir emporion ve liman kenti olarak kurulduğu tahmin edilmektedir.
 • Özellikle Karadeniz’in deniz tarihi açısından önemli noktaları olan Kerpe Limanı, Kefken Adası ve çevresi Sualtı Arkeolojisi açısından son derece önemli alanlardır. Söz konusu bölgeler, antik dönemlerden itibaren önemli bir liman ve ticaret noktası olarak kullanım görmüşlerdir.
 • Bölgenin önemine dair bilgilere antik döneme ait kaynaklardan ulaşılabilmektedir. Özellikle Bithynia Bölgesi’nin, Karadeniz kıyıları hakkında bilgileri Ksenophon, Pseudo, Skylaks, Memnon, Arrianus ve Strabon gibi antik yazar, tarihçi ve coğrafyacıların metinlerinde görülmektedir.
 • Özellikle Atinalı yazar Ksenophon bölge kıyısını, Spartalı Askerlerin Suriye topraklarından vatana dönüş yolculuğunu anlattığı “Anabasis – Onbinlerin Dönüşü” kitabında tasvir etmiştir. MÖ 400 civarında gerçekleşen sefere bizzat katılmış olan Ksenephon, bölgenin karanlıkta kalmış kıyı tarihine ışık tutabilmemizi sağlamaktadır.
 • MÖ 330 yıllarında yaşamış coğrafyacı Pseudo Skylaks, Kefken adasından ilk bahseden ve Thynias Adası olarak adlandıran antik yazardır ve adayı Herakleialıların işgal ettiğini belirtir.
 • MÖ 64’te Amasya’da doğan coğrafyacı Strabon “Geographika” adlı eserinde Kerpe ve Kefken hakkında bilgi verir.
 • Nikomedya’da MS 86 yılında doğan coğrafyacı Arrianus “Periplus Ponti Euxini” adlı Karadeniz seyahatini yazdığı kitabında kıyı şeridi hakkında ve yerleşim yerlerinin aralarındaki mesafeleri de belirterek ayrıntılı bilgi vermiştir.
 • İspanya Kralı’nın elçisi olarak Timur’un başkenti Semerkant’a doğru yola çıkan Ruy Gonzales de Clavijo’nun kaleme aldığı seyahat (1403-1406) notlarında Kerpe bölgesinden bahseder.
 • Özellikle 19. Yüzyılda Karadeniz’i kıyılarını ziyaret etmiş seyyahlardan biri olan seyyah F. M. Charles Texier 1833 – 1837 yılları arasındaki Karadeniz kıyılarına ait gözlemlerini 1849 yılında “Description de l’Asie Mineure” adlı eserinde yayınlamıştır.
 • Yine aynı dönemde Fransız Xavier Hommaire de Hell 1846- 1848 yılları arasında bölgede inceleme gezileri yapmış ve 1860 yılında “Voyage en Turquie et en Perse” başlıklı eserini Paris’te yayınlamıştır.
 • 1940 yılından itibaren Alman bilim adamı C. E. Bosch “Bithynia Tetkikleri” başlıklı inceleme eserini 1946 yılında yayınlamıştır.
 • Alman bilim insanları Dörner Friedrich Karl und Wolfram Hoepfner 1961 yılından başlayarak Bithynia Bölgesi Kuzey kıyı yerleşimlerini kapsayan yüzey araştırmaları yapmıştır. Özellikle Kefken adasıyla ilgili yaptıkları “Das Eiland Thynias- Apollonia” adlı incelemeyi 1989 yılında yayınlamışlardır. F. K. Dörner’in 1984 – 1986 yılları arasında yaptığı araştırmalar “Historisch-archaeologische Forschungen in Bithynien und an der türkischen Schwarzmeerküste” başlıklı makalede yayınlanmıştır. Bu çalışmalar bölge acısından önemlidir.
 • Türk bilim adamalarının bölgedeki çalışması yok denecek kadar azdır. Arkeolog Nezih Fıratlı İstanbul Arkeoloji Müzeleri adına 1950 ve 1951 yıllarında Kefken, Kerpe ve Kandıra çevresinde bir takım yüzey araştırması ve kazı çalışmalar yürütmüştür.Araştırmalar sonucunda Karadeniz kıyı şeridini kapsayan Trak kavimlerinin bir boyu olan Thynlerin yaşadığı alanlara ait ilk arkeolojik kalıntıları tespit etmiştir.
 • Ayrıca Bithynia Bölgesi epigrafi çalışmaları adına Türk bilim insanı Sencer Şahin tarafından 1986 yılında “Katalog der Bithynischen Inschriften im Museum von İstanbul” eserini yayınlanmıştır.
Araştırma Ekibi 2020

Serkan Gedük, Ramazan Sayim, Ahmet Bilir, Zeynel Cansever, Günay Dönmez, Elif Anbarkaya Dönmez, Ayşenur Tozgöz

Kazı ve Araştırma Ekibi 2021

Serkan Gedük, Ramazan Sayim, Zeynel Cansever, Ahmet Bilir, Bilal Kurt, Sedat Türkmen, Alper Korkmaz, Ali Aytaç Çomak, Emre Ertan, Kübra Alçık, Sümeyye Vardar, Cebrail Baydan, Kübra, Sami Çakmaz, Onur İbrahim Bilgiç, Zeynep Gülaçar

Kazı ve Araştırma Ekibi 2022

Serkan Gedük, Ramazan Sayim, Zeynel Cansever, Ahmet Bilir, Sedat Türkmen, Alper Korkmaz, Bilal Kurt, Hiranur Gültekin, Merve Azize Işın, Beyza Solak, Kenan Künbül, Salih Kanpara, Kader Çelik, Murat Akdemir

Kazı ve Araştırma Ekibi 2023

Serkan Gedük, Ramazan Sayim, Zeynel Cansever, Ahmet Bilir, Beyza Solak, Salih Kanpara, Ali Aytaç Çomak, Anıl İbrahim Özdemir

Kocaeli Müze Müdürlüğü

İletişim